Poniżej przedstawiamy wyniki Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej, która odbyła się 8 czerwca w auli Collegium Polonicum w Słubicach.

Udział w Olimpiadzie wzięło 113 studentów. Średni uzyskany wynik przez studentów wynosi 63 punkty (na maksymalnie 90 punktów).

Zgodnie z regulaminem Olimpiady, do Warszawy pojedzie najlepszych 24 studentów (po 8 osób z klas IV, V i VI). W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu na liście wyników decydowała frekwencja podczas zajęć Uniwersytetu.

Z rodzicami zwycięzców będziemy kontaktować się telefonicznie w najbliższych dniach. Zwycięzcom gratulujemy!

Wszystkich studentów, którzy ukończyli Uniwersytet (frekwencja minimum 67%), zapraszamy 22 czerwca na godz. 10.00 do auli Collegium Polonicum po odbiór dyplomów podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2012/2013 r.

 

 

Nr indeksu Wynik Olimpiady Wyjazd do Warszawy Klasa Frekwencja
1. 81 Tak 6 100%
2. 84 Tak 6 100%
3. 48   5 100%
4. 75,5   5 89%
5. 67   6 89%
6. 69   6 89%
7. 64   6 89%
8. n/u     11%
9. n/u     67%
10. 68 Tak 4 78%
11. n/u     22%
12. 52   4 78%
13. 72,5   5 100%
14. 62   5 89%
15. 66,5 Tak 4 89%
16. 14   4 78%
17. 58   4 78%
18. 66   5 78%
19. n/u     67%
20. 37   4 100%
21. 78   5 100%
22. 71 Tak 4 78%
23. n/u     100%
24. n/u     100%
25. 66,5   6 78%
26. 67,5   5 89%
27. 34,5   5 100%
28. 61,5   5 89%
29. 60   6 89%
30. 49,5   5 100%
31. n/u     89%
32. 54   4 89%
33. 67,5 Tak 4 100%
34. 78   6 100%
35. 33   5 89%
36. 81 Tak 5 100%
37. 81 Tak 6 89%
38. 80,5   6 78%
39. 62   6 78%
40. 80,5 Tak 6 100%
41. 66,5   5 89%
42. n/u     89%
43. n/u     67%
44. n/u     0%
45. 86 Tak 5 100%
46. 80   6 100%
47. n/u     89%
48. 67   6 89%
49. 42,5   4 100%
50. 47   5 89%
51. n/u     67%
52. 52,5   5 89%
53. 48   6 100%
54. 76,5   5 89%
55. 76 Tak 4 89%
56. n/u     67%
57. 80   6 89%
58. n/u     78%
59. 39,5   5 89%
60. 63   4 89%
61. 80   6 89%
62. 42   5 89%
63. 50   6 89%
64. 67   6 89%
65. n/u     100%
66. 37,5   5 100%
67. n/u     33%
68. n/u     33%
69. n/u     67%
70. n/u     89%
71. 76   6 100%
72. 72,5   6 100%
73. 66   6 78%
74. n/u     78%
75. n/u     0%
76. 55   5 89%
77. 50   4 78%
78. n/u     33%
79. 60,5   6 100%
80. n/u     100%
81. 39   4 100%
82. 59   4 89%
83. 52   4 89%
84. n/u     22%
85. 69,5   6 89%
86. 23,5   4 67%
87. 66 Tak 4 78%
88. n/u     89%
89. 72   5 100%
90. 48,5   6 100%
91. 64,5   5 89%
92. 86 Tak 5 67%
93. 73,5   5 100%
94. n/u     67%
95. 83 Tak 6 100%
96. n/u     44%
97. 63,5   6 100%
98. 80,5 Tak 5 100%
99. 72,5   5 100%
100. 55   6 89%
101. 68   6 89%
102. 54   4 89%
103. 40   4 89%
104. 75,5   5 89%
105. 80   6 100%
106. 60,5   4 78%
107. 47,5   5 89%
108. n/u     78%
109. 81 Tak 5 100%
110. n/u     100%
111. 70,5   5 100%
112. n/u     11%
113. n/u     100%
114. n/u     67%
115. 60   6 78%
116. n/u     44%
117. 55   4 89%
118. n/u     78%
119. 50   5 89%
120. 70   6 89%
121. 59   4 89%
122. 52   4 78%
123. 71,5   6 89%
124. 68 Tak 4 67%
125. n/u     11%
126. 81 Tak 5 100%
127. 59,5   5 100%
128. n/u     78%
129. n/u     56%
130. 68,5   5 89%
131. n/u     89%
132. 60   4 67%
133. 61   5 100%
134. 35   6 89%
135. 87 Tak 6 100%
136. 48   4 89%
137. 51,5   5 89%
138. 81,5 Tak 5 100%
139. 55   4 56%
140. 83 Tak 6 89%
141. 51,5   5 100%
142. 87 Tak 4 89%
143. 64,5   5 89%
144. 71,5   5 100%
145. 29,5   5 100%
146. 81 Tak 5 100%
147. 88 Tak 6 89%
148. n/u     78%
149. 67,5   5 100%
150. 67,5   5 89%
151. 50   4 89%
152. 47,5   4 89%