1. Ile trwają pojedyncze zajęcia?

Przewidujemy, że każdy wykład potrwa ok. 1,5 godziny. Tyle samo potrwają warsztaty odbywające się bezpośrednio po wykładzie. Łącznie z przerwami szacujemy, że zajęcia będą trwały ok. 3,5-4 godzin.

 

2. Czym będą różniły się warsztaty od wykładów?

Wykłady będą prowadzone w dużej auli Collegium Polonicum przez nauczycieli akademickich i specjalistów z danej dziedziny. Wykładowcy w interesujący sposób będą prezentować poszczególne tematy.

Warsztaty będą rozwinięciem tematów poruszanych na wykładach. Będą angażowały młodych studentów do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Zajęcia będą prowadzone w trzech wydziałach: Młodego Samorządowca, Młodego Społecznika i Młodego Dziennikarza Obywatelskiego. Każdy z młodych studentów przejdzie przez wszystkie wydziały. Każdy wydział będzie miał swojego opiekuna. Warsztaty będą prowadzone w sześciu stałych grupach.

 

3. Czy rodzic musi przyprowadzać swoje dziecko i czekać na nie podczas zajęć?

Jeśli dziecko zostało zgłoszone indywiudalnie przez rodzica lub opiekuna prawnego, to odpowiada on za bezpieczny transport dziecka na zajęcia i w drodze powrotnej.

Wyjątek stanowią dojazdy grupowe organizowane przez samorządy i szkoły, wówczas razem z dziećmi podróżują nauczyciele lub wyznaczeni opiekunowie.

Rodzic lub opiekun prawny nie ma obowiązku pozostawać na terenie Collegium Polonicum podczas trwania zajęć. Jednak jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa. Szczególnie w przypadkach gdy dziecko jest chore np. na cukrzycę lub padaczkę, i jego stan zdrowia może ulec nagłemu pogorszeniu.

 

4. Jak studenci zostaną podzieleni na grupy i kiedy to nastąpi?

Studenci zostaną podzieleni na 6 grup warsztatowych. Podział będzie stały. Czyli na każdym z 9 warszatów studenci pracują w tych samych grupach. Zmieniać będą się prowadzący warsztaty. Każda grupa przejdzie ten sam program zajęć.

Listy grup warsztatowych będą wywieszone w dniu zajęć na terenie Collegium Polonicum. Grupy zostaną wymieszane, oznacza to, że znajdą się w nich studenci z różnych szkół i miejscowości. Nie przewidujemy zamiany grup ze względów organizacyjnych.

 

5. Czy podział na grupy zostanie zamieszczony na stronie?

Tak. Podział na grupy warsztatowe będzie dostępny również na stronie internetowej EKO uniwersytetu. Podział jest stały. Oznacza to, że od początku do końca warsztaty są prowadzone przez tych samych prowadzących ze stałą grupą studentów.


6. Czy w zajęciach Uniwersytetu Obywatelskiego może uczestniczyć dziecko, które uczy się we Frankfurcie nad Odrą ale wiekiem odpowiada uczniom klas IV-VI szkół podstawowych w Polsce?

Tak. Takie dziecko może zostać zgłoszone pod warunkiem, że na stałe zamieszkuje na terenie powiatu słubickiego.