"Uniwersytet Obywatelski dla dzieci" to projekt Fundacji Dobro Kultury realizowany w partnerstwie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic i Freiwilligenzentrum z Frankfurtu nad Odrą.

 

W ramach projektu powstanie uniwersytet dziecięcy zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uniwersytet Obywatelski skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych z terenu powiatu słubickiego. W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się m.in. czym są społeczności lokalne, jak możemy wpływać na to, w jakim środowisku żyjemy, czym jest samorządność, co mogą radni i burmistrz, co to jest wolontariat, po co powstają organizacje pozarządowe i jak funkcjonują media.

 

Przez 9 miesięcy młodzi studenci będą brali udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich i specjalistów z danych dziedzin. Całość będzie prowadzona w atrakcyjnej uniwersyteckiej formie wraz z wykładami, indeksami i zaliczeniami, tak aby szkolna młodzież mogła odkryć i poznać atmosferę studiowania.

 

Nauka będzie prowadzona na trzech wydziałach:

  • Młodego Dziennikarza Obywatelskiego
  • Młodego Samorządowca
  • Młodego Społecznika

 

Każdy wydział będzie miał swojego stałego opiekuna. Każdy ze studentów w roku akademickim przejdzie przez wszystkie wydziały.

 

Zajęcia będą prowadzone w budynku Collegium Polonicum w Słubicach. Wykłady będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku.